Witamy na naszej stronie

Od 7 października 2011 r. nasza biblioteka nosi imię Tomasza Zamoyskiego.

Kolejne pozyskane środki na zakup książek

Została podpisana  umowa z Biblioteką Narodową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 2. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na ogólną kwotę 20 tys. zł., a w ramach tego projektu zostały zakupione lektury szkolne. Na mocy porozumienia z dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  i Nr 3 im.doktora Janusza Petera , oraz Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich i Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, książki te zostaną przekazane w depozyt bibliotekom szkolnym.

 

Rocznica śmierci Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie (koło Zwolenia), a zmarł 22 sierpnia 1584 w Lublinie.
Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich herbu Korwin, był synem Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż.
To najsłynniejszy polski poeta doby Renesansu, a także pierwszy polski poeta wielkiego formatu. Był osobą niezwykle wykształconą, oczytaną, dużo podróżował po Europie. Bez wahania można go nazwać człowiekiem Renesansu.

Zakup nowości wydawniczych

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego 
podpisał  Umowę z Biblioteką Narodową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 801.00 zł.

Półkolonie w bibliotece

W czasie tegorocznych  wakacji  Miejska  Biblioteka  Publiczna 
im.  Tomasza  Zamoyskiego przy  wsparciu  finansowym  Urzędu  Miasta  zorganizowała  dwutygodniowe półkolonie dla najmłodszych czytelników , jako  jedną  z  form  pracy  z młodym czytelnikiem. Uczestniczyło  w nich 40  małych  mieszkańców  miasta,  którzy  z różnych  względów  spędzają wakacje  w  mieście.  Naszych  czytelników  zaprosiliśmy na 10  dni  dobrej  zabawy  oraz  mnóstwa atrakcji  o  charakterze rekreacyjno -turystycznym.

Zapraszamy do galerii

70. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie to wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim okupującym stolicę, zorganizowane przez Armię Krajową w dniach 1 sierpnia - 3 października 1944 roku. Zostało przeprowadzone w ramach akcji „Burza”. Za jego początek uznaje się godz. 17, tzw. Godzinę „W” w dniu 1.08.1944 r.

Modernizacja Biblioteki zakończona

W dniu 15 lipca 2014 roku zostały zakończone prace remontowe
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które mogliśmy zrealizować dzięki  środkom finansowym otrzymanym  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" oraz dofinansowaniu samorządu lokalnego.