Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Jubileusz 90-lecia Biblioteki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

04 października 2021

W piątek 1 października Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego obchodziła jubileusz swego założenia i działalności. Zorganizowane w związku z tym faktem uroczystości zainaugurowała Msza Św. w Sanktuarium ZNMP koncelebrowana przez ks. kanonika dziekana Grzegorza Chabrosa, zaś ks. prałat Czesław Grzyb wygłosił okolicznościową homilię.


W jej treści kapłan podkreślił nie tylko znaczenie książki i czytelnictwa w rozwoju moralnym, intelektualnym i duchowym człowieka, ale i przedstawił zasadniczą rolę bibliotek w upowszechnieniu czytelnictwa, a przy tej okazji wymienił wielostronne formy współpracy tomaszowskiej biblioteki z parafią ZNMP.
W drugiej części uroczystości jubileuszowej, odbywającej w czytelni MBP, dyrektor tej wielce zasłużonej dla kultury placówki Jacek Pawłucki, powitał przybyłych gości: Tadeusza Lizuta reprezentującego Urząd Marszałkowski, Annę Romanowicz dyrektor biura posła Tomasza Zielińskiego, burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, starostę i wicestarostę tomaszowskiego Henryka Karwana i Jarosława Korzenia, dr Grzegorza Figiela wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, służby mundurowe Policji, PSP i Nadleśnictwa, dyrektora PUP Stanisławę Koper, dyrektorów KRUS –Monikę Pikułę  i ZUS- Beatę Prochowicz - Król, burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu tomaszowskiego, Andrzeja Bulicza dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa, radnych Rady Powiatu i Rady Miasta z przewodniczącym Mirosławem Fusem na czele, dyrektora TDK Dariusza Krecha, dyrektorów szkół miejskich, bibliotekarzy i emerytowanych pracowników MBP oraz kierowników i dyrektorów urzędów i instytucji.
Następnie, po odczytaniu listów gratulacyjnych od parlamentarzystów Beaty Strzałki, Sławomira Zawiślaka i Tomasza Zielińskiego, dyrektor MBP Jacek Pawłucki przedstawił rys historyczny tomaszowskiej biblioteki, eksponując w nim uchwałę Rady Miasta o jej założeniu27 marca 1929 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Kazimierza Ligowskiego i otwarcie 28 stycznia 1930 roku, stały jej rozwój, zwiększanie księgozbioru, liczby czytelników, wzbogacanie o nowe formy pracy, zmiany w lokalizacji tej placówki aż do umiejscowienia w Domu Kombatanta. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali referatu, tym bardziej, że było ono ilustrowane wieloma archiwalnymi fotografiami i dokumentami.
 W swym wystąpieniu dyrektor z naciskiem podkreślił także zasługi swego poprzednika, Tomasza Zielińskiego, który przeprowadził szeroko zakrojoną modernizację obiektu MBP, jaki całego obiektu Domu Kombatanta, diametralnie polepszając warunki prowadzonej działalności merytorycznej, unowocześniając i doposażając ją w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wzbogacając księgozbiór, w czym swój udział mają władze samorządowe miasta i powiatu.
W końcowej części wystąpienia dyrektor Jacek Pawłucki zacytował szereg danych statystycznych wskazujących na stały wzrost ilości woluminów w zbiorach MBP, liczby czytelników i wypożyczeń oraz wzbogacania form działalności placówki, jak i rozwijania się współpracy ze szkołami. Z kolei w uznaniu zasług, pamiątkowymi statuetkami zostali uhonorowani: starosta tomaszowski, burmistrz miasta, księgowa biblioteki, poseł Tomasz Zieliński i wieloletnia dyrektor MBP Mieczysława Rudnicka. Następnie na ręce dyrektora obecni na jubileuszu goście złożyli szereg życzeń, gratulacji i okolicznościowych upominków, zaś klamrą artystyczną spinającą jubileuszową uroczystość był mini koncert młodego wirtuoza gry na akordeonie Emila Mazurkiewicza.